Funder-Lysbro Lokalråds medlemmer 2022-2025.

Funder-Lysbro Lokalråd

For perioden 2022-2025 er følgende valgt til Funder-Lysbro Lokalråd

Tonny Meyer (Formand)

Marck Lyngø (Næstformand)

Søren Nielsen (Webmaster)

Søren Svendsen (Kasserer)

Anders Andersen

Anton Hansen

Ulla Milling

Danni Paulsen

Mogens Fris