Efter mange års venten åbnede Funder Børnehus i februar 2016. Vi glæder os over at have fået vor eget børnehus og ikke længere dagligt at skulle transportere vore børn til midtbyens institutioner. Funder Børnehus er en enhed i den kommunale daginstitution 3-Høje, som består af enheder i Skægkær, Funder og Kragelund.

Funder Børnehus

Stimulerer vi ikke kroppen, stimulerer vi ikke hjernen.

Med et pædagogisk fokus på barnets krop og bevægelse, kombineret med naturens og friluftsrummets vide rammer, vil vi i Funder børnehus skabe gode, positive bevægelses-miljøer og en bevægelseskultur, hvor vi anerkender og respekterer kroppens værdi i sig selv.

Vi vil skabe et børnehus ud fra en betragtning om, at det er fundamentalt vigtigt i menneskers tilværelse at tilgodese kropslig viden skabt igennem sanser og bevægelse.

I Funder børnehus vil vi derfor skabe en bevægelseskultur, hvor motorik, leg og bevægelse er i centrum og er en integreret og prioriteret del af institutionens hverdag – både i det formelle og i det uformelle rum. Vi vil sikre os, at der er aktiviteter og legemiljøer, hvor både de forsigtige og voldsomme børn kan deltage og blive udfordret og opleve bevægelses-glæde.

Funder Børnehus
Funder Skolevej 9B
8600 Silkeborg

Læs mere om Funder Børnehus