En kort introduktion til Funder Kirke.

Funder Kirke

Funder Kirke er bygget ca. år 1150 af omkring 800 kvadersten fra sognets marker. Den oprindelige kirke var meget enkel og bestod kun af skib og kor og indgang både i nord- og sydvæg. Man kan få et indtryk af det ved at betragte kirken fra nord.

Våbenhuset er tilføjet kirken, formentlig i 1400-tallet, og blev oprindelig opført i kvadersten fra en kirkeruin i Engesvang. Ved en senere restaurering er de fleste kvadersten dog erstattet med mursten.

Funder Kirke er en kullet kirke (uden tårn) bestående af romansk kor og skib i granitkvadre samt sengotisk våbenhus.

Begge dørportaler er bevaret, norddøren dog som vanligt tilmuret. Over syddøren, nu i våbenhuset, ses et smukt udhugget tvillingeløvepar, ved soklen til venstre for døren er der i zig-zagmønster ristet runer: der står NIKLS, dvs. Nikolas eller Niels. Det kan være et helgennavn, der fortæller, at kirken er indviet til Sct. Nikolas. Eller det kan være navnet på en betydelig person ved kirkens opførelse.

Kirkens døbefont er af gotlandsk sandsten. Alterbordet og korvæggen dækkes af et panel med ni apostel-malerier, der oprindelig stammer fra et pulpitur i kirkens modsatte ende. Billederne er i samme stil som alterbilledet, hvis motiv er nadveren, antagelig er de malet omkring 1720 – 30.

Altertavlen i Funder Kirke er fra 1654 og bærer våbenskjoldet for lensmand Mogens Høeg, Silkeborg, flankeret af to andre våbenskjold. I Vrads Kirke og Skorup Kirke findes identiske altertavler, og alle tre er skænket af lensmand Mogens Høeg på Silkeborg Slot.

Funder kirke er ikke uden grund benævnt som en perle blandt landsbykirker.

Ud over de kirkelige handlinger arrangeres der også en lang række aktiviteter i tilknytning til kirken som f.eks. babysalmesang, musikalsk legestue, højskole eftermiddage, morgensang og koncerter. Kontakt organist ved Funder Kirke, Bo Kirkegaard (tlf. 29 39 80 44 eller mail) for nærmere information om de musiske aktiviteter.

Læs mere om Funder Kirke på sognets hjemmeside.
Funder Kirke er beliggende:

Funder Kirkevej 54
Funder Kirkeby
8600  Silkeborg