Foreningens formål er gennem møde, foredrag og andre arrangementer at belyse aktuelle emner i samfundet.

Funder Husholdningsforening

Funder Husholdningsforening dækker primært områderne Funder Kirkeby, Funder Bakke, Funder Station/Ådal og Lysbro, men også gerne andre områder – alle er velkomne.

Vi har ca. 80- 90 medlemmer. Det er dejligt, at der er så stor opbakning til foreningens arrangementer. Vi har mange medlemmer fra mange forskellige områder. Det viser, at vi på trods af et lavt kontingent, kan lave arrangementer, der både tiltrækker gamle og nye medlemmer.

Til flere arrangementer kan der deltage ikke-medlemmer, hvis der er plads. Men hvor der er tilmelding, vil vore medlemmer og deres familie altid have fortrinsret.

Tilmeldingen er i princippet altid bindende. Bliver du forhindret i at deltage i et arrangement, bliver du derfor nødt til at betale den fastsatte pris. Med det lave kontingent, har vi ikke råd til at betale omkostningen til arrangøren, hvis vi ikke opkræver deltagerbetalingen. Betaling kan ske ved et af de efterfølgende arrangementer eller på foreningens bankkonto.

Kender du nogen, som har lyst til at støtte foreningen ved et medlemskab, kan indmeldelse ske ved at kontakte en af bestyrelsens medlemmer eller på vores mailadresse: fhf@live.dk

Medlemskontingentet er 100 kr. årligt.

Vi har bankkonto i Folkesparekassen 9860 0000385069.

Har du spørgsmål til de enkelte arrangementer, eller ønsker du at høre nærmere om foreningen, er du velkommen til at kontakte en af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen består af:

Formand Birgit Bieling
tlf. 4086 8537
mail: bibi@energimail.dk

Kasserer Lisbet Jensen
tlf. 2289 5068
mail: beoli@youmail.dk

Sekretær Mona Fisker
tlf. 2130 6627
mail: mona_fisker@hotmail.dk

Villi Hansen
tlf. 8685 1206
mail: villi-jorn@fibermail.dk

Lene Kallesøe
tlf. 4233 7885
mail: leolene@vip.cybercity.dk

Foreningens mailadresse: fhf@live.dk