Foreningens formål er at indsamle lokalhistorisk materiale, der kan belyse samt udbrede kendskabet til Funder sogns historie ved udadvendt virksomhed.

Funder Lokalhistoriske Forening

Bestyrelsen  -efter konstituering d. 2. maj 2022:

Formand: Karin Pape Kristensen, 40 29 44 80, funderlokalhistorisk@gmail.com

Næstformand: Willy N. Fisker, 21 70 46 27, willy@selandia-trailers.dk

Kasserer: Villi Bak Hansen, 50 49 60 79, villijorn@gmail.com

Medlem: Inger Buchreitz, 20 78 51 28, ingerb38@gmail.com

Suppl., sekretær Birgit Bieling, 40 86 85 37, birgit373@hotmail.com

Suppleant: Ingelise Hessel, 21 40 69 37, fricka@privat.dk

Billedarkivar: Annelise R. Sørensen, 40 31 96 80 annelise-rs@mail.tele.dk

Billedarkivar: Bjarne Steen Jensen, 26 99 83 74, bsj@radiomac.dk

Til medlemmerne

Vi  udsender program samt post pr. mail. 

I er altid velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer i ethvert spørgsmål angående foreningen.

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse:
     a. formand (på lige årstal)
     b. bestyrelsesmedlemmer
     c. bestyrelsessuppleanter
     d. revisorer
     e. revisorsuppleant

8. Eventuelt

Kontingent 2023

Familie medlemskab kr. 75

Enkelt medlemskab kr. 50

Kontingent indbetales på vores konto i Middelfart Sparekasse 9860 0000580058. Husk at anføre medlemsnavn. Det er også muligt at betale ved vore arrangementer.Alle er velkommen til vore arrangementer!

Bogsalg

Funder Lokalhistoriske Forening har udgivet nedenstående bøger, som kan købes hosformand Karin Pape Kristensen

40 29 44 80
Send e-mail